رویداد: 158، وبینار: 125.
مدرس: دکتر کامران جلیلیان
برگزارکننده: طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی
معرفی وبینار: در این وبینار به معرفی سایت‌های آموزشی منطبق با کتاب درسی، بازی‌وارسازی مفاهیم ریاضی شامل آموزش مفاهیم از طریق بازی‌، ابزارهای تعاملی کاغذی و کاربرگی و دست‌ورزی‌های مجازی پرداخته می‌شود.