رویداد: 162،وبینار: 129.
برگزار کننده: طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی
مدرس: دکتر کامران جلیلیان
معرفی وبینار: آموزش، پژوهش و پرورش از ارکان مهمی هستند که دانش‌آموزان را در بُعد علمی و اجتماعی رشد می‌دهد. مدیران مدارس می‌بایست در بستر مجازی سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های بهینه‌ای اتخاذ کنند تا نواقص برخی موارد در مقایسه با شرایط حضوری را جبران کنند.