در بیست و سومین وبینار آموزشی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به نکات مرتبط با آداب رفتاری و کلامی معلم در تدریس مجازی اشاره شده است. به عنوان مثال اشتیاق از سوی معلم برای تدریس، استفاده از محتوا یا جملات کوتاه، ارائه توضیح کوتاه پس از ارائه هر نکته آموزشی، استفاده از جملات ساده، آگاهی از اصول فن بیان و موارد دیگر منجر به موثرتر واقع شدن تدریس مجازی خواهد شد که در این وبینار به آنها پرداخته شده است.