چگونه فرزندانمان را نسبت به رشد خودشان، مسئولیت‌پذیر کنیم؟

۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ،۱۸:۰۱:۲۸ +۰۰:۰۰

صد و نود و سومین رویداد آموزشی با موضوع «چگونه فرزندانمان را نسبت به رشد خودشان، مسئولیت‌پذیر کنیم؟» دکتر مرتضی رضائی‌زاده (دکتری آموزش الکترونیکی و کارآفرینی، عضو عیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی)   سه‌شنبه  26 اسفند ماه ساعت 19 الی 20 لینک شرکت در وبینار https://www.skyroom.online/ch/elab/ecel