امروزه یادگیری بر بستر فناوری بیش از پیش عاملی تأثیرگذار در آموزش است. مؤسسات علمی مانند مدارس با الزامات مربوط به یادگیری فناورانه به چالش کشیده می‌شوند و از این رو باید استراتژی‌های مناسبی برای پاسخگویی به تقاضای یادگیرندگانی که مربوط به نسل حاضر هستند اتخاذ نمایند. به این ترتیب، معلمان پس از ورود به حرفه ارزشمند تعلیم و تربیت به دانش، مهارت، تمرین و پشتیبانی بیشتری نیاز دارند. مالکوم گلادول نویسنده کتاب «خارق‌العادگان: داستان موفقیت» به این مهم اشاره دارد که برای تسلط بر یک مهارت پیچیده، ده‌ها هزار ساعت تمرین آگاهانه نیاز است. در واقع تمرینی که منجر به پیشرفت مستمر شود. به‌طور مشابه در حرفه معلمی نیز حدود هفت سال تمرین مداوم نیاز خواهد بود. این در حالی است که اکثر معلمان و مدیران خواهان پیشرفت حرفه‌ای و همچنین، به دنبال بهبود مهارت‌های خود، به کار گرفتن مهارت‌های جدید و یادگیری عمیق و بیشتر دانش‌آموزان خود هستند. به همین دلیل آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته یادگیری دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی در راستای همیاری معلمان و مدیران سراسر کشور در سه حوزه تدریس، ارزیابی و فناوری‌های یادگیری، «طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی» را آغاز نموده است. مربیگری (Coaching) فرآیندی است که منجر به شکوفایی توانایی‌هایی طبیعی فرد در راستای انجام کار، یادگیری و دستیابی به هدف می‌شود. مربیان نه دانشی را منتقل می‌کنند و نه دستورالعملی تجویز می‌کند؛ بلکه تنها تجربیات خود را به اشتراک می‌گذارند. بنابراین، اصلی‌ترین مفهوم مربیگری بر پایه گفت‌و‌گو است. در این طرح مفهوم مربیگری به‌صورت عملیاتی نمود پیدا کرده است. در واقع مربیان توانمندی منطبق با نیازهای معلمان و مدیران (مربیگری معلم‌محور) در کنار آن‌ها خواهند بود تا بدین‌وسیله مسیر بهبود و توسعه معلمان محترم تسهیل شود.

به امید بهبود مثبت و مستمر معلمان عزیز کشورمان

معرفی کارگروه‌ها

طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی» شامل چند کارگروه اصلی جهت تسریع فعالیت‌ها است. این کارگروه‌ها عبارت است از:

 • کارگروه آموزش:
  این کارگروه درصدد توانمندسازی معلمان و مدیران کشور از طریق برگزاری سمینارها، کارگاه‌های آموزشی و جلسات مداوم مربیگری با همکاری مربیان این طرح است. مدیریت کارگروه را خانم دکتر پرستو علیخانی دانش‌آموخته دکتری فناوری اطلاعات در آموزش عالی از دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی بر عهده دارند.
 • کارگروه مربیگری و مشاوره:
  این کارگروه با تشکیل تیم‌های مناسبی از مربیان با تخصص‌های مکمل، مسئولیت بهره‌مندی بهینه از دانش، مهارت و تجربه مربیان عضو را دارد. مدیریت این کارگروه را خانم راضیه محققیان دانشجوی دکتری فناوری اطلاعات در آموزش عالی از دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی بر عهده دارند.
 • کارگروه مدیریت کیفیت:
  این کارگروه به دنبال تحلیل و ارزیابی فرآیندها و نتایج به دست آمده از دوره‌های آموزش و توانمندسازی است. در واقع یکی از اهداف اصلی طرح مربیگری پیگیری نتایج به دست آمده از دوره‌های برگزار شده و همچنین جلسات مربیگری است. بنابراین مدیریت کیفیت سعی دارد که شکاف‌های هر یک از بخش‌های مربیگری بررسی شود و برای بهبود مستمر فرآیندها و نتایج با کمک سایر کارگروه‌ها برنامه‌ریزی شود. مدیریت کارگروه را خانم آرمیتا قربان شیرودی دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی توسعه در آموزش عالی از دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی بر عهده دارند.
 • کارگروه مستندسازی و تولید محتوا:
  یکی از فواید مستندسازی طرح این است که این اطمینان را به دست می‌دهد که تمامی اطلاعات و داده‌هایی که در طول اجرای طرح مربیگری فراهم آمده و تدوین شده است برای همیشه توسط افراد جدیدی که به طرح می‌پیوندند قابل استفاده باشد. در واقع با مستندسازی فرآیند توسعه و تحقق هدف از نقطه آغاز تا پایان قابل مشاهده است. بنابراین، در صورتی که اطلاعات به‌صورت دقیق‌تری پیاده‌سازی و مستند شوند تحلیل فرآیند، نقاط قوت و ضعف آن بهتر انجام می‌شود. مدیریت این کارگروه را خانم راضیه شاهوردی دانشجوی دکتری فناوری اطلاعات در آموزش عالی از دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی بر عهده دارند.
 • کارگروه تبلیغات:
  از آنجایی که مخاطب اصلی «طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی» معلمان و مدیران سراسر کشور می‌باشند، لذا اطلاع‌رسانی جامعه هدف نیاز به استفاده از بسترهای متنوع فناوری دارد تا از این طریق آگاه‌سازی عمومی و گسترده‌تری به عمل آید. مدیریت این کارگروه را خانم محدثه استادباقر دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی از دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی بر عهده دارند.
 • کارگروه شبکه‌سازی:
  شبکه‌سازی تبادل اطلاعات و ایده‌ها میان افراد با حرفه مشترک و علاقه خاص است. در «طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیک» هدف از شبکه‌سازی ایجاد شبکه‌ای از معلمان و مدیران سراسر کشور و نیز مربیان توانمند است. در واقع اگر شبکه‌سازی به‌صورت تخصصی انجام شود، منجر به افزایش آگاهی افراد در رابطه با فرصت‌های شغلی و یا افزایش اطلاعات در زمینه حرفه‌ای خاص خواهد شد. مدیریت شبکه‌سازی خارجی (شبکه معلمان و مدیران) را آقای دکتر نوری براری دانش‌آموخته دکتری فناوری اطلاعات در آموزش عالی از دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی بر عهده دارند و مدیریت شبکه‌سازی داخلی (شبکه مربیان) را خانم سعیده دباغیان دانشجوی دکتری فناوری اطلاعات در آموزش عالی از دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی بر عهده دارند.

ارکان طرح

«طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی» شامل دو رکن اصلی دانشگاه و آموزش و پرورش است. ارتباط دو نهاد دانشگاه و آموزش و پرورش به‌ویژه در امر تدریس منجر به کاربردی کردن دروس دانشگاهی و تبدیل تئوری به عمل از یکسو و بهره‌مندی معلمان و مدیران کشور از دانش تعلیم و تربیت به‌صورت تخصصی از سوی دیگر خواهد شد. به همین منظور در بخش دانشگاهی اعضای هیئت علمی، دانش‌آموختگان و دانشجویان گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی فعالیت‌های مبتنی بر مربیگری در سه حوزه تدریس، ارزیابی و فناوری‌های یادگیری دارند و در بخش آموزش و پرورش، معلمان (که به‌عنوان مهم‌ترین عامل تغییر در فرآیندها و نتایج یادگیری محسوب می‌شوند)، مدیران، مدارس، کارشناسان ستادی آموزش و پرورش، والدین و دانش‌آموزان، مخاطبان اصلی هستند.

دانشگاه

دانشگاه نهادی برآمده از جامعه است که در بستری تاریخی حول موضوعات و محورهای مختلفی قرار گرفته است. با چنین پیش‌فرضی، دانشگاه نهادی متفکر است که به‌عنوان دیده‌بان و نهاد پیشرو جامعه زمینه مرجعیت علم و توسعه پایدار جامعه را طی فرایندهای پویا و متنوع با محوریت آموزش، پژوهش، و خدمات تخصصی ایفا می‌نماید.

گروه علوم تربیتی

 • اعضای هیئت علمی گروه علوم تربیتی :
  رشته علوم تربیتی در میان رشته‌‌‌های علوم انسانی مجموعه‌‌‌ای از دانش‌های به هم پیوسته است که به بررسی مبانی، اصول، اهداف، روش‌ها و حل زمینه‌‌ها و عوامل تعلیم و تربیت می‌پردازد. همچنین علوم تربیتی از روش عقلی و بحث‌های فلسفی در تعلیم و تربیت و نیز روش‌های علمی و یافته‌های روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و…  در مباحث نظری و کاربردی سود می‌برد. به همین دلیل اعضای هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی در آغاز راه و ادامه آن در کنار مربیان، معلمان و مدیران در حوزه تدریس، ارزیابی و استفاده از فناوری‌های یادگیری هستند؛ به‌طوری که از تجارب ارزشمند ایشان در حیطه نظری و عملی برخوردار می‌شویم.
 • دانش‌آموختگان گروه علوم تربیتی :
  دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی در گرایش‌های مختلف رشته‌ علوم تربیتی به‌عنوان مربی در طرح مربیگری یادگیری الکترونیکی آماده به فعالیت و همکاری می‌باشند. دانش‌آموختگان رشته علوم تربیتی در حیطه‌های مختلف تعلیم و تربیت، تخصص خود را در فرآیند کار به‌صورت نظری و عملی ارائه می‌دهند.
 • دانشجویان گروه علوم تربیتی :
  از دیگر اعضای طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیک دانشجویان رشته علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی هستند. در واقع دانشجویان با استفاده از آخرین دانش و مهارت خود در سه حیطه تدریس، مدیریت کلاس و فناوری‌های یادگیری در کنار معلمان بوده تا بدین طریق به گفت‌و‌گویی مبتنی بر حل مسائل معلمان بپردازند.

آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته یادگیری دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته یادگیری دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی هم‌راستا با مفهوم «یادگیری فناورانه»، بر استفاده از فناوری به‌عنوان یک ابزار مؤثر در بهینه‌سازی و پشتیبانی از فرآیند یادگیری اشاره دارد. بنابراین، ضروری است که این ابزار متناسب با نظریه‌ها و چهارچوب‌هایِ تعریف‌شده در حوزه یادگیری باشد. به عبارت دیگر، نظریه‌های یادگیری چگونگی طراحی و استفاده از فناوری در حیطه یادگیری را تعریف می‌کنند. «یادگیری فناورانه» این نکته را متذکر می‌شود که مسئله صرفاً این نیست که با کمک فناوری چه می‌توانیم در یادگیری انجام دهیم. مهم‌تر آن است چگونه به فناوری شکل می‌دهیم؛ آیا با اتخاذ یک رویکرد منفعل و تقلیدی فناوری را همان‌گونه که هست، برای مدت زمان کوتاهی در محیط‌های یادگیری می‌پذیریم و پس از آن به روال‌های سنتی باز می‌گردیم یا مواجهه‌ای نوآورانه و هدفمند خواهیم داشت و پتانسیل‌های آن را متناسب با نیازهای محیط یادگیری شخصی‌سازی نموده و ارتقاء می‌دهیم.

آموزش پرورش

 • معلمان

معلم یک رکن اساسی و شاید مهم ترین رکن نظام آموزشی قلمداد می شود. به واقع، این رکن کلیدی فرایند یادگیری و پرورش کودکان برای رشد و شدن و بودن آنها در جامعه محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی و برخورداری از نگاهی عالمانه و متفکرانه را مدیریت و تسهیل می نماید.

 • مدیران

مدیر در سیستم آموزشی فردی است که در جهت به وجود آمدن شرایط فردی، علمی و محیطی برای شکل گیری تجارب خوشایند یادگیری در کلاس های درس و سایر محیط های یادگیری فعالیت می نماید و بدین منظور به کارکردهای کلاسیک و درهم تنیده مدیریتی همچون؛ برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و ارزیابی می پردازد.

 • مدارس

مدارس از گذشته تا کنون و قطعأ در آینده بعنوان یک زیرنظام فعال و اثرگذار در مجموعه نظام های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و.. جوامع محسوب می شود. فلسفه اصلی این نهاد بعنوان یک ارزش اساسی بر فراهم آوردن زمینه توسعه جوامع از جنبه های مختلف از طریق پرورش نسل آینده فرهیخته، آگاه و توامند برای جوامع محلی، ملی و بین اللمللی مبتنی می باشد.

 • مدیران و کارشناسان ستادی آموزش و پرورش

مدیر ستادی آموزش و پرورش فردی است که مسئولیت برنامه ریزی و تدوین الزامات نرم و سخت برای انجام فعالیت های اساسی مدارس را بر عهده دارند. این افراد در تعامل با سایر ارکان نظام آموزشی نسبت به نیازسنجی و نیازآفرینی در جهت شکل گیری هر چه بهتر مهم ترین موضوع مدارس یعنی آموزش و یادگیری در جنبه های مختلف اقدام می کنند.

 • والدین

در سیستم آموزشی و مدراس والدین نقش پشتیبان فرایندهای یاددهی یادگیری را عهده دارند می باشند. به واقع والدین در فرایند یاددهی یادگیری بعنوان پشتیبان  از یک طرف، مسئولیت مشارکت سازنده با معلمان و مدیران مدراس در جهت مدیریت و تسهیل فرایند یاددهی یادگیری در خانه را برعهده داشته و از طرفی زمینه بالندگی و رشد و توسعه دانش آموزان از جنبه های فردی و اجتماعی را تسهیل و توسعه می بخشند.

 • دانش آموزان

مبانی و فرایندهای نظام آموزشی بر تربیت و پرورش افرادی مبتنی است که دانش آموز نام دارد. دانش آموز فردی است که با ذهنی کنجکاو و پرسشگر تحت هدایت و رهبری معلم و والد به جریان تولید و توزیع شبکه دانش و یادگیری در کلاس درس و انتقال آن به محیط های اجتماعی اقدام می کند.