محتوای مورد نیاز یادگیری الکترونیکی بر مبنای شایستگی‌های معلم دیجیتال

در عصر دیجیتال استفاده از محتواها و منابع دیجیتال در فرآیند یادگیری و آموزش‌ سهم به سزایی دارد. علاوه براین، محتواهایی که با استفاده از موبایل، کامپیوتر و فناوری‌های مبتنی بر وب قابل دسترسی هستند، فرصت‌هایی را فراهم می‌آورند که منجر به تعامل، انعطاف‌پذیری و یادگیری شخصی‌سازی شده می‌شوند. به همین دلیل تولید محتواهای آموزشی با کیفیت که پایه و اساس محیط‌های یادگیری الکترونیکی است، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. همچنین، به دلیل منعطف بودن محتواهای آموزشی دیجیتال و فراگیر بودن آنها، اثرگذاری اجتماعی بسیار زیادی در پشتیبانی از فرآیند یادگیری دارند. علاوه براین، در صورتیکه محتواهای آموزشی چندرسانه‌ای باشند ارزش و تأثیر آنها بر یادگیری چندین برابر خواهد شد. محتوای چندرسانه‌ای ترکیبی از اشکال مختلف محتوایی مانند متن، صوت، تصویر، انیمیشن، ویدئو و محتوای تعاملی است که در مقابل محتوای تک رسانه‌ای مانند متن قرار می‌گیرد. در این رابطه و بر اساس نظر پژوهشگران، استفاده از یک ویدئو آموزشی 3 دقیقه‌ای با کیفیت مفیدتر از یک سخنرانی طولانی با همان موضوع مشابه است. در واقع محتوای آموزشی را باید بر اساس نیاز، ترجیح و سلیقه یادگیرنده تنظیم کرد. به هر اندازه که تعامل یادگیرنده با محتوا بیشتر باشد، یادگیری نیز افزایش می‌یابد. با توجه به آنچه گفته شد، تلاش بر آن است که با تولید و انتشار محتواهای آموزشی دیجیتال مانند ویدئو، پادکست و اینفوگراف زمینه رشد و توسعه  معلمان و مدیران سراسر کشور را بر اساس مدل شایستگی‌های معلمان دیجیتال فراهم آوریم. معلمان الگوی نقشی برای نسل‌های بعدی هستند. بنابراین، مجهز بودن آنها به شایستگی‌های دیجیتال بسیار مهم است. در واقع معلمان چه در زندگی شخصی و چه در زندگی حرفه‌ای خود به این شایستگی‌ها نیاز دارند. با اینحال، معلمان تنها الگوی نقش نیستند. بلکه اولین و مهم‌ترین عامل تسهیل‌کننده یادگیری هستند. به همین دلیل، چارچوب و مدل‌هایی برای ارزیابی و ارتقاء شایستگی‌های دیجیتال آنها تدوین شده است. یکی از این چارچوب‌های شایستگی معلمان چارچوب: ( Digital Competence of Educators) است؛ این چارچوب پاسخی به توسعه آگاهی معلمانی است که نیازمند مجموعه‌ای از شایستگی‌های دیجیتال خاص برای حرفه خود هستند تا از این طریق بتوانند ظرفیت خود را برای کاربرد فناوری‌های دیجتال به منظور ارتقای نوآورانه تعلیم و تربیت به کار گیرند. این مدل دارای 22 مؤلفه اصلی است که در 3 سطح و  6 بخش معرفی شده است.

سطوح این مدل شایستگی شامل:

  •  شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان
  • شایستگی‌های پداگوژیکی
  • شایستگی‌های یادگیرندگان

و بخش‌های این مدل شامل:

  • مشارکت حرفه‌ای
  • منابع دیجیتال
  • یاددهی یادگیری
  • توسعه یادگیرندگان
  • ارزیابی
  • تسهیل شایستگی های دیجیتال یادگیرندگان

می باشد که هر کدام از این بخش‌ها  مولفه‌هایی دارند که مجموعا 22 مولفه شایستگی می‌باشد که طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی» در نظر دارد برای هر کدام از این مولفه ها محتوا و منابع آموزشی مورد نیاز معلمان گرامی را تولید و به اشتراک گذارد. سطوح، بخش‌ها و مولفه های هر بخش را در شکل روبرو مشاهده می‌کنید.

مشارکت حرفه‌ای

منابع دیجیتال

فناوری های مرتبط با شایستگی ایجاد و اصلاح منابع دیجیتال

یاددهی- یادگیری

ارزیابی