توضیحات پروژه

عنوان فناوری: ZeeMaps

معرفی و کاربرد فناوری: یک سرویس نقشه‌برداری در کلاس است که به شما امکان می‌دهد به راحتی نقشه‌های تعاملی را ایجاد، منتشر و به اشتراک بگذارید.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://www.zeemaps.com/