توضیحات پروژه

عنوان فناوری: venngage

معرفی و کاربرد فناوری: دارای قابلیت طراحی اینفوگراف، نقشه ذهنی، کارت بیزینس، دیاگرام، چارت، بروشور، چک لیست، پوستر، لوگو و … برای خلاصه کردن مطالب. دارای دسته‌بندی موضوعی در هر یک از موارد مذکور.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://venngage.com/features/mind-map-maker