توضیحات پروژه

عنوان فناوری: teaglo

معرفی و کاربرد فناوری: teaglo تنها شبکه اجتماعی جهانی است که به طور خاص برای معلمان طراحی شده است. فضایی منحصر به فرد است که با هدف مشاوره و پشتیبانی، به اشتراک گذاشتن دانش و ایجاد انگیزه طراحی شده است.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://www.teaglo.com/teachers/