توضیحات پروژه

عنوان فناوری: Symbalooedu

معرفی و کاربرد فناوری: سازماندهی و به اشتراک‌گذاری سایت‌ها و منابع تدریس با دانش‌آموزان و گسترش ارتباطات بین همکلاسی‌ها و زمینه ایجاد خلاقیت‌های فردی.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://www.symbalooedu.com/