توضیحات پروژه

عنوان فناوری: Story jumper

معرفی و کاربرد فناوری: خواندن و نوشتن داستان، به اشتراک‌گذاری داستان، ویرایش داستان با استفاده از امکاناتی مانند صدا و تصویر.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://www.storyjumper.com/