توضیحات پروژه

عنوان فناوری: Slack

معرفی و کاربرد فناوری: روشی جهت مدیریت پروژه‌. افراد تیم می‌توانند با استفاده از این فناوری، در جهت رسیدن به اهداف پروژه برنامه‌ریزی کنند. و به فعالیت‌هایشان نظم ببخشند.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://slack.com/intl/en-ir/