توضیحات پروژه

عنوان فناوری: Schoology

معرفی فناوری: یک سیستم مدیریت یادگیری  است، به معلمان اجازه می دهد تا یک شبکه اجتماعی خصوصی برای دانش آموزان، والدین و همکاران خود ایجاد کنند. با خانواده ها و دانش آموزان ارتباط برقرار کنید، کلاس خود را مدیریت کنید.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://app.learncube.com/app/dashboard/

کاربرد فناوری: مدیریت کلاس