توضیحات پروژه

عنوان فناوری: purposegames

معرفی و کاربرد فناوری: از این پلت فرم برای ساخت بازی در مورد موضوعات مختلف می‌توان استفاده کرد.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://www.purposegames.com/