توضیحات پروژه

عنوان فناوری: Public domain pictures

معرفی و کاربرد فناوری: استفاده از عکس‌های رایگان برای معلمان به منظور رعایت قوانین کپی رایت

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: PublicDomainPictures.net