توضیحات پروژه

عنوان فناوری: پرزی

معرفی و کاربرد فناوری: ساخت محتوای متنی، تصویری به منظور تدریس و ارائه مطالب. پرزی علاوه بر اینکه امکانات پاورپوینت را دارد، تعاملی و جذاب است.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://prezi.com/