توضیحات پروژه

عنوان فناوری: پاورپوینت

معرفی و کاربرد فناوری: ساخت محتوای متنی، تصویری و یا تهیه ویدئو از محتوا به منظور تدریس و ارائه مطالب.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: از امکانات ویندوز است.