توضیحات پروژه

عنوان فناوری: podbean

معرفی و کاربرد فناوری: بانک محتوای صوتی به تفکیک موضوع مورد نظر کاربر، امکان ایجاد پادکست

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://www.podbean.com/start-unlimited-podcast