توضیحات پروژه

عنوان فناوری: pearltrees

معرفی و کاربرد فناوری: ابزار نشانه‌گذاری اجتماعی

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://www.pearltrees.com/