توضیحات پروژه

عنوان فناوری: mathlearningcenter

معرفی و کاربرد فناوری: پلت فرم Number Line به دانش‌آموزان کمک می‌کند توالی اعداد را یاد بگیرند، راهبردهای شمارش، مقایسه، جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را به تصویر بکشند.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://www.mathlearningcenter.org/apps/number-line