توضیحات پروژه

عنوان فناوری: ixl

معرفی و کاربرد فناوری: آموزش زبان، ریاضی، علوم و … به تفکیک پایه تحصیلی (البته به زبان انگلیسی است) به منظور شخصی سازی کردن یادگیری.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://www.ixl.com/