توضیحات پروژه

عنوان فناوری: اینستاگرام

معرفی و کاربرد فناوری: افزایش تعاملات فردی و گروهی با فراگیران.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://instagram.com