توضیحات پروژه

عنوان فناوری: Google drive

معرفی و کاربرد فناوری: با استفاده از این فضای ذخیره‌سازی می‌توانید فایل‌ها را ذخیره کنید، پیوست‌های رایانامه را ذخیره کنید و از عکس‌ها مستقیماً در Drive نسخه پشتیبان تهیه کنید. همچنین در صورت نیاز می‌توانید طرح فضای ذخیره‌سازی ابری بزرگتری بخرید.