توضیحات پروژه

عنوان فناوری: Google docs

معرفی و کاربرد فناوری: اگر به دنبال فضایی برای به اشتراک گذاری فایل متنی هستید و قرار است در مورد آن فایل به صورت گروهی فعالیت داشته باشید، می‌توانید از این امکان که ویرایش فایل توسط یادگیرندگان را فراهم می‌آورد، استفاده نمایید.