توضیحات پروژه

عنوان فناوری: Floop

معرفی و کاربرد فناوری: یک وب سایت مبتنی بر ابر است که در آن دانش‌آموزان می‌توانند از معلمان و همسالان خود بازخورد حاشیه‌ای دریافت کنند. دانش‌آموزان تصاویر یک تکلیف را بارگذاری می‌کنند و معلمان در بخش‌هایی که می‌خواهند بازخورد کتبی ارائه دهند، نشانگرهایی قرار می‌دهند. دانش‌آموزان قادرند نظرات را ببینند و به آنها پاسخ دهند، یک حلقه بازخورد ایجاد می‌کنند که به معلمان اجازه می‌دهد الگوهای یادگیری دانش‌آموزان را ببینند.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری:

https://www.floopedu.com/