توضیحات پروژه

عنوان فناوری: Flashcard online

معرفی و کاربرد فناوری: با استفاده از این نرم‌افزار می‌توان فلش کارتهای جذاب آموزشی ایجاد کرد.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://flashcard.online/