توضیحات پروژه

عنوان فناوری: educreations

معرفی و کاربرد فناوری: ابزار اساسی برای آموزش و یادگیری تهیه دروس و ویدیوهای پویا و ضبط کلیه رویدادهای کلاس مجازی

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://www.educreations.com/