توضیحات پروژه

عنوان فناوری: EdPuzzle

معرفی و کاربرد فناوری: در وقت صرفه‌جویی کنید و به سادگی، یک سری سوال ایجاد کنید که دانش‌آموزان شما باید به آنها پاسخ دهند و یادگیری خود را در یک کلیپ کوتاه ارزیابی کنند.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری:

https://edpuzzle.com/