توضیحات پروژه

عنوان فناوری: edmodo

معرفی و کاربرد فناوری: این فناوری یک سیستم مدیریت یادگیری برای مقاطع پیش دبستان تا متوسطه دوم است.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://www.edmodo.com/