توضیحات پروژه

عنوان فناوری: Doceri

معرفی و کاربرد فناوری: Doceri یک تخته سفید تعاملی برای معلمان است با این فناوری شما مجبور نیستید به علت کمبود فضا مداوم تخته را پاک کنید، بلکه می‌توانید روی iPad نقاشی بکشید، آن را با استفاده از پروژکتور نمایش دهید و پروژه‌ها را ذخیره کنید.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://doceri.com/index.php