توضیحات پروژه

عنوان فناوری: دیجی فرم

معرفی و کاربرد فناوری: از این وبسایت میتوان برای طراحی و ساخت آزمون استفاده کرد.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: http://digi-form.ir/