توضیحات پروژه

عنوان فناوری: didax

معرفی و کاربرد فناوری: دیداکس منابع یادگیری نوآورانه و اثربخش برای دانش‌آموزان، معلمان و والدین فراهم می‌آورد. این منابع شامل کتاب، نرم‌افزارهای مرتبط با ریاضی، خواندن، علوم و هنر برای دانش‌آموزان پیش دبستان تا 12 سال است.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://www.didax.com/