توضیحات پروژه

عنوان فناوری: دالفک

معرفی و کاربرد فناوری: محل مناسبی برای آپلود رایگان ویدئوها می‌باشد.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://www.dalfak.com/