توضیحات پروژه

عنوان فناوری: Creaza

معرفی و کاربرد فناوری: یک ابزار خوب به نام کارتونیست است که در آن دانش‌آموزان می‌توانند داستانهای خود را با استفاده از شخصیت‌های کارتونی ایجاد کنند. همچنین امکان آپلود تصویر، صوت و ویدئو از سوی کاربر وجود دارد.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://web.creaza.com/en/