توضیحات پروژه

عنوان فناوری: ClassMarker

معرفی و کاربرد فناوری: یک آزمون‌ساز آنلاین با کاربرد آسان و قابل تنظیم برای آموزش و ارزیابی آموزشی است که بلافاصله درجه‌بندی می‌شود که منجر به صرفه‌جویی در زمان نیز می‌شود.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری:

https://www.classmarker.com/