توضیحات پروژه

عنوان فناوری: کلاسگرام

معرفی و کاربرد فناوری: کلاس گرام نرم‌افزاری است برای 

  • آسان‌تر شدن کار معلم
  • جذاب شدن کلاس برای دانش‌آموزان
  • همراهی بیشتر والدین با معلم
  • و آسودگی خاطر مدیر.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://classgram.ir/