توضیحات پروژه

عنوان فناوری: ClassDojo

معرفی و کاربرد فناوری: یک بستر ارتباطی رایگان در مدارس است که معلمان، دانش‌آموزان و والدین می‌توانند با به اشتراک گذاشتن آموخته‌های خود در کلاس از طریق عکس‌ و فیلم همه روزه از آنها برای ایجاد جوامع نزدیک استفاده کنند. والدین می‌توانند پیشرفت فرزند خود را پیگیری کنند و کودکان می‌توانند یادگیری خود را به نمایش بگذارند. همچنین، سیستم ابزار مدیریت رفتار کلاس آزاد و بسیاری از ویژگی‌های اضافه شده برای معلمان نیز وجود دارد.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://www.classdojo.com/en-gb/?redirect=true