توضیحات پروژه

عنوان فناوری: camtasia

معرفی و کاربرد فناوری: ضبط و ویرایش ویدئو

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://www.techsmith.com/video-editor.html