توضیحات پروژه

عنوان فناوری: Calendy

معرفی فناوری: با Calendy ، یک برنامه رایگان تقویم. کنترل افرادی که ملاقات می کنید و زمان آنها. و به شما امکان می دهد هنگام رزرو در قرارهای والدین یا معلمان یا جلسات با همکاران خود در وقت صرفه جویی کنید.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://app.learncube.com/app/dashboard/

کاربرد فناوری: مدیریت زمان و وظایف