توضیحات پروژه

عنوان فناوری: book creator

معرفی و کاربرد فناوری: یک برنامه ساده برای ساخت کتابهای الکترونیکی است

معلمان و مربیان این فرصت را دارند که با ایجاد یک کتاب منابع آموزشی را به شکل تعاملی قابل ویرایش در آورند و ان را با دانش آموزان به اشتراک بگذارند همچنین دانش آموزان می توانند به توسعه خلاقیت های خویش و ایجاد منابع متنوع یادگیری بپردازند.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://bookcreator.com/