توضیحات پروژه

عنوان فناوری: AnyMeeting

معرفی و کاربرد فناوری: امکان برگزاری جلسات با حداکثر 200 نفر فراهم می‌کند و دارای قابلیت‌های اساسی مانند اشتراک صفحه، VoIP و کنفرانس تلفنی، ضبط جلسات است.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://www.anymeeting.com/