توضیحات پروژه

عنوان فناوری: anchor

معرفی و کاربرد فناوری: بانک محتوای صوتی به تفکیک موضوع مورد نظر کاربر، امکان ایجاد پادکست

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://anchor.fm/