توضیحات پروژه

عنوان فناوری: addpoll

معرفی و کاربرد فناوری: addpoll روشی ساده برای ایجاد نظرسنجی‌های کلاسی است. 

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: http://www.addpoll.com/