توضیحات پروژه

عنوان فناوری: WeTransfer

معرفی فناوری: پرونده های بزرگ را به راحتی به همکاران یا همتایان منتقل کنید. این برنامه رایگان است و حتی نیازی به ایجاد حساب کاربری ندارید.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://app.learncube.com/app/dashboard/

کاربرد فناوری: انتقال فایل‌های بزرگ