چگونه فرزندانمان را نسبت به رشد خودشان، مسئولیت‌پذیر کنیم؟

چگونه فرزندانمان را نسبت به رشد خودشان، مسئولیت‌پذیر کنیم؟

صد و نود و سومین رویداد آموزشی با موضوع «چگونه فرزندانمان را نسبت به رشد خودشان، مسئولیت‌پذیر کنیم؟»

دکتر مرتضی رضائی‌زاده (دکتری آموزش الکترونیکی و کارآفرینی، عضو عیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی)

  سه‌شنبه  26 اسفند ماه

ساعت 19 الی 20

لینک شرکت در وبینار

https://www.skyroom.online/ch/elab/ecel

 

تاریخ

اسفند 26 1399
منقضی شده است!

زمان

19:00 - 20:00

برگزار کننده

آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته یادگیری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
ایمیل
ecelsbu@gmail.com

ثبت ديدگاه