مدیریت خود و بالندگی معلمان

مدیریت خود و بالندگی معلمان

صد و هشتاد و نهمین رویداد آموزشی با موضوع « مدیریت خود و بالندگی معلمان»

مدیریت خود و بالندگی معلمان (دکتری مدیریت آموزشی، استاد تمام بازنشسته گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال )


درباره وبینار:

مدیریت خود، زیربنای موفقیت در زندگی شخصی و سازمانی است. مدیریت خود به معنای آگاهی از توانایی‌های خویش و استفاده بهینه از آنها و در نتیجه بالندگی شخصی است که در این وبینار در زمینه کار معلمی مورد بحث قرار می‌گیرد.

  چهار‌شنبه 20 اسفند ماه

 ساعت 19 الی 20

لینک شرکت در وبینار

https://www.skyroom.online/ch/elab/ecel

تاریخ

اسفند 20 1399
منقضی شده است!

زمان

19:00 - 20:00

برگزار کننده

آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته یادگیری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
ایمیل
ecelsbu@gmail.com

ثبت ديدگاه