فناوری‌های دیجیتال دروازه‌ای به‌سوی مهارت‌های خودتنظیمی

فناوری‌های دیجیتال دروازه‌ای به‌سوی مهارت‌های خودتنظیمی

صد و هفتاد و هشتمین رویداد آموزشی با موضوع « فناوری‌های دیجیتال دروازه‌ای به‌سوی مهارت‌های خودتنظیمی»

سعیده دباغیان (دانشجوی دکتری فناوری اطلاعات در آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی)


درباره وبینار:

تا کنون در پژوهش‌های بسیاری بر نقش یادگیری خودتنظیم‌شده در موفقیت تحصیلی دانش آموزان تاکید شده است. با توجه به گسترش آموزش‌های مجازی در این دوران و لزوم ارتقای مهارت خودتنظیمی، در این وبینار به بررسی راه‌های ارتقای این شایستگی از طریق فناوری‌های آموزشی خواهیم پرداخت.

  سه‌شنبه  5 اسفند ماه

ساعت 19 الی 20

لینک شرکت در وبینار

https://www.skyroom.online/ch/elab/ecel

تاریخ

اسفند 05 1399
منقضی شده است!

زمان

19:00 - 20:00

برگزار کننده

آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته یادگیری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
ایمیل
ecelsbu@gmail.com

ثبت ديدگاه