فرسودگی شغلی معلمان در بحران کرونا

فرسودگی شغلی معلمان در بحران کرونا

صد و نودمین رویداد آموزشی با موضوع «فرسودگی شغلی معلمان در بحران کرونا»

دکتر فریبا زرّانی (دکتری روان‌شناسی، عضو هیئت علمی گروه روان‌شناسی سلامت دانشگاه شهید بهشتی)


درباره وبینار:

چقدر مهارت مدیریت استرس‌های شغلی خود را داریم؟ همه معلمان در فرایند آموزش الکترونیکی چالش‌هایی را تجربه می‌کنند. تعدد و تداوم این چالش‌ها، گاه وضعیتی فشارزا را ایجاد می‌کند. با آگاهی از پیامدهای این وضعیت و شیوه‌های پیشگیری از آن می‌توان عوارض جسمانی و روان‌شناختی ناشی از آن را کنترل کرد. 

شنبه 23 اسفند ماه

ساعت 19 الی 20

لینک شرکت در وبینار

https://www.skyroom.online/ch/elab/ecel

 

تاریخ

اسفند 23 1399
منقضی شده است!

زمان

19:00 - 20:00

برگزار کننده

آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته یادگیری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
ایمیل
ecelsbu@gmail.com

ثبت ديدگاه