طراحی مسیر زندگی

طراحی مسیر زندگی

صد و هفتاد و ششمین رویداد آموزشی با موضوع « طراحی مسیر زندگی»

محمدعلی اسماعیل‌زاده اصل (کاندیدای دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه شهید بهشتی / عضو شورای راهبری گروه آموزشی و پژوهشی آسمان دانشگاه صنعتی شریف، عضو شورای تفکر و حکمت، مولف کتب درسی آموزش و پرورش)


درباره وبینار: 

انتخاب‌ها و تصمیم‌های مختلف ما، مسیر زندگی‌مان را شکل می‌دهد. مسیر یادگیری و تحصیل، مسیر شغلی، مسیر زندگی خانوادگی، مسیر فعالیت‌های اجتماعی و سایر مسیرهای زندگی سطحی از «رضایت زندگی» را برایمان ایجاد می‌کند. در این وبینار به ساختارهایی برای طراحی مسیر زندگی می‌پردازیم که به رضایتمندی بالاتری دست بیابیم.

  یکشنبه 3 اسفند ماه

ساعت 19 الی 20

لینک شرکت در وبینار

https://www.skyroom.online/ch/elab/ecel

تاریخ

اسفند 03 1399
منقضی شده است!

زمان

19:00 - 20:00

ثبت ديدگاه