تربیت شهروند دیجیتال؛ چیستی و چگونگی

تربیت شهروند دیجیتال؛ چیستی و چگونگی

صد و هفتاد و پنجمین رویداد آموزشی با موضوع « تربیت شهروند دیجیتال؛ چیستی و چگونگی»

سید مهدی حسینی (دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی)


درباره وبینار:

گسترس روزافزون استفاده از فناوری‌های دیجیتال، ضرورت تربیت شهروندان دیجیتال را بیش از پیش برجسته می‌کند. برای این منظور آشنایی معلمان با شایستگی‌های مطلوب شهروندی دیجیتال و نحوه ایجاد و ارتقای این شایستگی‌ها یک ضرورت است.

شنبه 2 اسفند ماه

ساعت 19 الی 20

لینک شرکت در وبینار

https://www.skyroom.online/ch/elab/ecel

 

تاریخ

اسفند 02 1399
منقضی شده است!

زمان

19:00 - 20:00

برگزار کننده

آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته یادگیری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
ایمیل
ecelsbu@gmail.com

ثبت ديدگاه